Гумініт

Гумініт.jpg

Гуміні́т (від лат. humi — земля, ґрунт) — група мацералів бурого вугілля, які утворюються з гуміфікованих залишків рослинного матеріалу відмерлих вищих рослин.

Для гумініту характерні чітко виділені особливості біохімічного розкладу, ступеню розкладеності і типу вихідного рослинного матеріалу.

Група гумініту включає три підгрупи мацералів: гумотелініти, гумодетриніти і гумоколініти. За ступенем збереженості структури фрагментів тканин гумотелініти розділяють на текстиніт, текстоульмініт, ульмініт та евульмініт.

Мацерали підгрупи гумодетриніту за ущільненням скупчень мікрочасточок гуміфікованої речовини поділяють на атриніт та денсиніт.

До підгрупи гумоколініту віднесені мацерали гелініт та корпогелініт.

За іншими класифікаціями виділяють мацерали за типом тканин, їхньою систематичною приналежністю.

Література

  1. Мала гірнича енциклопедія : у 3 т. / За ред. В. С. Білецького. Донецьк : Східний видавничий дім, 2004–2013.
  2. Маценко Г., Білецький В., Шендрік Т. Короткий словник з петрографії вугілля. Донецьк : Східідний видавничий дім, 2011. 74 с.

Автор ВУЕ

В. С. Білецький

Г. П. Маценко


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Білецький В. С., Маценко Г. П. Гумініт // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Гумініт (дата звернення: 18.10.2021).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
06.05.2020

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ