Гносеологія

філософське знання про закономірності, механізм процесу пізнання, його можливості й умови вірогідності, істинності

Покликання на статтю