Глибинне інтерв'ю

Глибинне інтерв'ю (з англ. «depth interviews») - це якісний метод соціологічних та маркетингових досліджень, який передбачає бесіду з респондентом заздалегідь підготовленим сценарієм із записом на диктофон. Особливістю глибинного інтерв'ю є тривалість, детальність, нестандартизованість, врахування невербальних сигналів (інтонація, жести, пози, підвищена увага до особистості респондента). Метою такого інтерв'ю є глибоке розкриття досліджуваного питання, вивчення нюансів ставлення респондентів до обговорюваного об'єкта, виявлення відчуттів і переконань респондента з приводу теми, детального з'ясування мотивації його дій.

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ