Геометрія Лобачевського

одна з неевклідових геометрій, геометрична теорія, що базується на тих же основних міркуваннях, що й звичайна евклідова геометрія, за винятком аксіоми про паралельність, що замінюється на аксіому про паралельні Лобачевського

Покликання на статтю

Опитування читачів ВУЕОпитування читачів ВУЕ