Галлея комета

яскрава короткоперіодична комета, яка наближається до Землі кожні 75–76 років

Покликання на статтю