Газ рудничний


Газ рудничний – суміш газів, що виділяються в гірничі виробки з гірських порід, корисних копалин і підземних вод; у небезпечних концентраціях являє загрозу життю й здоров’ю людини, а також може призвести до вибуху газоповітряної суміші (завдяки наявному метану).


Пишіть за адресою [email protected]

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ