Газоконденсатний поклад


Газоконденсатний поклад — одиничне скупчення в надрах у пароподібному стані бензино-гасових вуглеводнів та їхніх аналогів, які у разі ізотермічного зниження пластового тиску випадають у вигляді газового конденсату.


Пишіть за адресою [email protected]

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ