Вільна економічна зона


територіальні анклави, відкриті для руху товарів, капіталів і робочої сили