Водневий показник

міра активності катіонів водню в розчині (від’ємний логарифм активності), тобто ступінь кислотності / лужності розчину

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ