Вартість

1) втілена й уречевлена в продукті суспільна праця; 2) економічна категорія, яка виражає відносини між суб’єктами господарської діяльності, що пов’язані суспільним поділом праці і обміном товарами та послугами

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ