Вапіті

загальна назва підвидів благородного оленя