Біном Ньютона

Біно́м Нью́тона, двочлен Ньютона — формула для розкладу виразу вигляду [math]{\left( {a + b} \right)^n}\;[/math] в суму одночленів, які є добутками деяких степенів його доданків [math]a[/math],[math]\;b[/math] для всіх дійсних чисел [math]a[/math] i [math]b[/math], відмінних від нуля, і для всіх натуральних показників степеня n:

[math]{\left( {a + b} \right)^n} = \mathop \sum \limits_{k = 0}^n C_n^k{a^{n - k}}{b^k} = C_n^0{a^n} + C_n^1{a^{n - 1}}b + \cdots + C_n^k{a^{n - k}}{b^k} + \cdots + C_n^n{b^n},{\rm{\;}}[/math]

[math]C_n^k = \frac{{n!}}{{k!\left( {n - k} \right)!}}[/math]біноміальні коефіцієнти. Якщо у вихідній формулі замінити [math]b[/math] на [math]-b[/math] , то

[math]{\left( {a - b} \right)^n} = \mathop \sum \limits_{k = 0}^n {\left( { - 1} \right)^k}C_n^k{a^{n - k}}{b^k}.[/math]

Якщо покласти [math]a = b = 1[/math], отримаємо формулу для знайдення суми біноміальних коефіцієнтів:

[math]{2^n} = C_n^0 + C_n^1 + \cdots + C_n^k + \cdots + C_n^n[/math]

Приклад: [math]{\left( {a - b} \right)^4} = {a^4} - 4{a^3}b + 6{a^2}{b^2} - 4a{b^3} + {b^4}.[/math]

Формулу бінома названо на честь математика і фізика І. Ньютона.

Література

  1. Ежов И. И., Скороход А. В., Ядренко М. И. Элементы комбинаторики. Москва : Наука, 1977. 80 с.
  2. Оглобліна О. І., Сушко Т. С., Шрамко С. В. Елементи теорії чисел. Суми : Сумський державний університет, 2015. 186 с.
  3. Kohar R. Basic Discrete Mathematics: Logic, Set Theory, & Probability. New Jersey : World Scientific, 2016. 706 p.

Автор ВУЕ

Д. В. Польовий


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Польовий Д. В. Біном Ньютона // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Біном Ньютона (дата звернення: 8.12.2021).Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
22.04.2021

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ