Будівельна індустрія

Будіве́льна інду́стрія, будівельна галузь — галузь промисловості для створення будівельної продукції.

Будівельна індустрія.
Спорудження багатоповерхового житлового комплексу у м. Києві.
Фото Вечерського В. В.

Історична довідка

Виникнення і розвиток будівельної індустрії в Європі та США наприкінці 19 ст. пов’язані зі зростанням суспільного поділу праці, розвитком промисловості, міст, шляхів сполучення.

В Україні будівельна індустрія почала формуватися у 1930-х на засадах економіки централізованої (планової) й розвинулася у 1960-х, чому сприяло масове житлове будівництво.

Основу будівельної індустрії в радянську добу становили домобудівні комбінати, заводи залізобетонних і металевих конструкцій та виробів, парки будівельних машин, механізмів, транспортних засобів. Унаслідок жорсткої централізації економіки й відсутності конкуренції будівельна індустрія в СРСР і УРСР, хоч і була спроможна забезпечити значний обсяг будівельно-монтажних робіт, проте за економічною ефективністю та якістю продукції була відсталою, порівняно з країнами вільного світу.

Характеристика

Структура

Будівельна індустрія — сукупність постійно діючих будівельно-монтажних організацій і підприємств із виробництва будівельних матеріалів і виробів. Має розвинену матеріально-технічну виробничу базу, в діяльності спирається на передову техніку і технологію та постійні кваліфіковані кадри. Будівельно-монтажні організації виконують підрядні роботи з будівництва, реконструкції будівель і споруд, інженерних і транспортних комунікацій, монтажу обладнання та устаткування.

Підприємства та організації

За доби незалежності підприємства та організації будівельної індустрії були приватизовані й корпоратизовані (створено корпорації «Укрбуд», «Київміськбуд», «Укрреставрація» та інші), виникли нові суб’єкти господарювання недержавної форми власності. Однією з перших великих приватних будівельних компаній стала створена 1996 у м. Києві «Познякижилбуд». Одна з найбільших у Європі компаній будівельної індустрії — європейське акціонерне товариство «Штрабаг» («Strabag»; Австрія), яке з 1999 працює і в Україні.

Станом на 2021 лідером будівельної індустрії в Україні є Приватне акціонерне товариство «Холдингова компанія “Київмісьбуд”», якою за час існування (від 1955; тоді «Головкиївміськбуд») побудовано понад 45 млн м2 житла, тисячі будинків господарського, оздоровчого, навчального та іншого призначення, десятки тисяч кілометрів доріг. Одним із лідерів у виробництві якісного бетону та залізобетонних конструкцій на ринку України є Промислово-будівельна група «Ковальська» (об’єднує 8 потужних підприємств).

Література

  1. Київміськбуд (офіційний сайт). URL: https://kmb.ua/ua/
  2. Мардер А. П., Євреїнов Ю. М., Пламеницька О. А. та ін. Архітектура: короткий словник-довідник. Київ : Будівельник, 1995. С. 278–279.
  3. Промислово-будівельна група «Ковальська» (офіційний сайт). URL: https://kovalska.com/ua/beton-vid-kovalskoyi

Автор ВУЕ

В. В. Вечерський


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Вечерський В. В. Будівельна індустрія // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Будівельна індустрія (дата звернення: 23.07.2021).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
28.05.2021

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ