Бойля точка

Бо́йля то́чка — точка мінімуму на ізотермі реального газу, що представлена в координатах ([math]pV[/math], [math]p[/math]).

Названа на честь Роберта Бойля. У термодинаміці під ізотермою розуміють залежність тиску p газу від об’єму [math]V[/math] при ізотермічному процесі (фіксованій температурі [math]T[/math]). Набір ізотерм у змінних ([math]pV[/math], [math]p[/math]) відомий ще як діаграми Амага, які для ідеального газу є набором горизонтальних ліній. У реальних газах ситуація інша через вплив міжмолекулярних взаємодій, які на великих відстанях через притягання сприяють стисненню газу, а на малих — через відштовхування, зумовлене власними розмірами молекул, протидіють йому. У проміжній ділянці — навколо точок Бойля, де невеликі відрізки ізотерм реального газу близькі до горизонтальних ліній, ці фактори компенсуються і поведінка реального газу близька до поведінки ідеального газу. Лінія, що з’єднує точки Бойля окремих ізотерм, називається кривою Бойля. Праворуч кривої Бойля відрізки ізотерм свідчать про малу стисливість реального газу, яка спричинена силами відштовхування. За певної температури — температури Бойля — точка Бойля лежить на осі ординат. За температур нижчих від температури Бойля можливе часткове зрідження газів при дроселюванні.

Література

  1. Amagat E. H. Mémoires sur l'Élasticité et la Dilatibilité des Fluides jusqu'aux trés hautes Pressions // Annales de Chimie et de Physique. 1893. Ser. 6. T. 29. P. 68–136; 505–574. URL: https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k34899n/f571.item
  2. Sprackling M. Thermal Physics. London : Palgrave, 1991. 374 р.
  3. Якібчук П. М., Клим М. М. Молекулярна фізика. 2-ге вид., допов. Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. 584 с.

Автор ВУЕ

В. В. Ігнатюк


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Ігнатюк В. В. Бойля точка // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Бойля точка (дата звернення: 16.06.2021).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
09.06.2021


Увага! Опитування на честь 30-ліття незалежності