Баніція

Бані́ція (від фр. bannir — виганяти, відправляти у заслання, з франк. bannjan — оголошувати), виволання — вигнання особи за межі держави або окремої її частини (краю) з позбавленням громадянських прав.

Існувало як вид покарання у Великому князівстві Литовському, зокрема на українських землях, що входили до його складу. Згідно зі Статутом Великого князівства Литовського, карали за деякі злочини тяжкі, насамперед за зловмисне невиконання судових рішень. Вигнання було: довічним і тимчасовим (на певний строк), головним (коли виганяли за межі держави) та «меншим» (виганяли з певної частини держави).

Осіб, підданих такому покаранню, називали банітованими, банітами, виволанцями. Баніцію здійснювали на підставі великокняжої грамоти — так званого листа банітованого. Цими листами зазвичай жителям Великого князівства Литовського заборонялося надавати банітованій особі притулок, мати з нею будь-які стосунки.

У певних випадках банітовані одержували великокняжі охоронні листи (глейти), якими їм дозволялося безперешкодно переміщуватися територією держави в пошуках доказів своєї невинуватості. Глейти, так само як і листи банітовані, оголошували возні, а також вивішували на ярмарках та в інших людних місцях.

Для представників шляхти баніція означала позбавлення честі, що обмежувало їх у праві займати певні посади. Для нижчих соціальних прошарків, які уникли смертної кари за скоєний злочин, застосовували бичування, після чого кат виводив засудженого за стіни міста при світлі ліхтаря.

Література

  1. Статут Вялікага княства Літоускага 1588. Тэксты. Даведнык. Каментары / Гал. рэд. І. П. Шамякін. Мінск : Белорусская советская энциклопедия, 1989. 573 с.
  2. Виволання // Юридична енциклопедія : у 6 т. / Відп. ред. Ю. С. Шемшученко. Київ : Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана, 1998. Т. 1. С. 375.

Автор ВУЕ

Л. А. Сухих


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Сухих Л. А. Баніція // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Баніція (дата звернення: 7.12.2021).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
05.11.2021

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ