Бака

Ба́ка (Бака’; араб. بقاء‎ — сталість, перебування) — термін у суфізмі, що описує перебування суфія у Богові (бака бі-Ллаг).

Бака позначає найвищий етап (макам) суфійського аскетично-містичного шляху (сейр ва сулук), який слідує за розчиненням буття містика у Богові (фана фі-Ллаг; див. Фана). Кількість дефініцій терміна у суфійській літературі доволі значна і є предметом полеміки.

Знаний суфій ‘Абд ар-Раззак ал-Кашані (пом. 1335; Персія) у «Словнику суфійських термінів» («Істілаха ас-суфія») виділив чотири стадії-подорожі суфійського шляху: перша — це «зняття завіс множинності з обличчя Єдності»; друга — «зняття завіси Єдності з множинності форм внутрішнього знання»; третя — «зникнення обмеження двох протилежностей, зовнішнього і внутрішнього, через досягнення Джерела Єдності»; четверта — та, «що виникає з поверненням від Істини до творіння, водночас це Єдність Союзу та Роз’єднання зі свідченням розповсюдження Істини всередині творіння та зникнення творіння в Істині, коли Сутність Єдності стає видимою у формі множинності і, навпаки, множинність форм можна узріти в Сутності Єдності».

Відтак суфії вчать, що досягнувши зникнення самосвідомості й розчинення індивідуального буття у Божественній Єдності, суфій повертається до усвідомлення буття себе і світу як такого, що існує у Богові й через Бога.

Література

  1. Al-Qashani ‘Abd al-Razzaq. A Glossary of Sufi Technical Terms. London : Octagon Press, 1984. 260 p.
  2. Böwering G. Baqāʾ wa fanā // Encyclopaedia Iranica : in 16 vol. London : Routledge, 1988. Vol. 3. P. 722–724. URL: https://iranicaonline.org/articles/baqa-wa-fana-sufi-term-signifying-subsistence-and-passing-away
  3. Mojaddedi J. Annihilation and Abiding in God // Brill. 2008. URL: https://referenceworks.brillonline.com/entries/encyclopaedia-of-islam-3/*-SIM_0329
  4. Wilcox A. The Dual Mystical Concepts of Fanā' and Baqā' in Early Sūfism // British Journal of Middle Eastern Studies. 2011. Vol. 38. № 1. 2011. P. 95–118.

Автор ВУЕ

О. А. Ярош


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Ярош О. А. Бака // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Бака (дата звернення: 16.10.2021).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
16.03.2021

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ