Базельський комітет з банківського нагляду

Ба́зельський коміте́т з ба́нківського на́гляду (англ. The Basel Committee on Banking Supervision) — міждержавна організація з регулювання діяльності банківських послуг.

Історична довідка

Перші спроби регулювання ринку банківських послуг було здійснено 17.05.1930 шляхом створення Банку міжнародних розрахунків у м. Базелі (Швейцарія). Бреттон-Вудська конференція (Валютна конференція Об’єднаних Націй) 1944 ухвалила резолюцію про створення Міжнародного валютного фонду і ліквідацію Банку міжнародних розрахунків. 1948 банк повернув союзникам награбовані під час Другої світової війни золоті запаси, які були розміщені Рейхсбанком, і ліквідацію банку було відкладено. Банк міжнародних розрахунків виступав агентом Міжнародного валютного фонду і Європейського фонду валютної співпраці (1950–1973).

У грудні 1974 «великою десяткою» на основі структури Банку міжнародних розрахунків створено Базельський комітет з банківського регулювання та спостережної практики, який 1989 перейменовано на Базельський комітет з банківського нагляду. Перше засідання членів комітету відбулося в лютому 1975.

Характеристика

Базельський комітет з банківського нагляду включає 45 членів — центральні банки та спостережні органи з 28 країн світу.

Метою створення та функціонування Базельського комітету є підвищення фінансової стабільності шляхом міжнародної співпраці у сфері регуляторної політики банків на світовій арені, встановлення стандартів банківського нагляду (див. Базельські угоди). Основним завданням Базельського комітету є посилення банківського регулювання та впровадження єдиних стандартів банківської діяльності в усьому світі.

До структури Базельського комітету входять:

  • група управителів і керівників з нагляду;
  • комітет — директивний орган;
  • секретаріат;
  • групи, робочі групи тощо.

Група управителів і керівників з нагляду затверджує статут і зміни до нього, робочу програму комітету, обирає голову (терміном на три роки, може бути обраним не більше ніж на два терміни).

Комітет розробляє робочу програму, стандарти банківського нагляду, створює робочі та цільові групи. Звітує перед групою управителів і керівників. Збирається тричі на рік; за необхідності, може бути ухвалено рішення про проведення меншої або більшої кількості засідань. Рішення комітету затверджуються більшістю голосів і оприлюднюється на веб-сайті.

У період між засіданнями діє секретаріат, представником якого є Банк міжнародних розрахунків. Секретаріат очолює генеральний секретар, він керує кадрами, фінансовими та матеріальними активами. Секретаріат розташовано в м. Базелі. Працюють групи, що складаються із співробітників, які є членами комітету, а також робочі групи — експерти, що є членами Базельського комітету. Цільові (тимчасові) групи створюють для вирішення окремих питань упродовж певного періоду. Голова Базельського комітету (з 2019) — економіст П. Ернандес де Кос (нар. 1971; Іспанія), управитель Банку Іспанії (з 2018).

Література

  1. Арбузов С. Г., Колобов Ю. В., Міщенко В. І. та ін. Банківська енциклопедія. Київ : Центр наукових досліджень Національного банку України ; Знання, 2011. 504 с.
  2. Єпіфанов А., Школьник І., Райхлінг П. та ін. Базель II: проблеми та перспективи використання в національних банківських системах. Суми : Українська академія банківської справи Національного банку України, 2011. 261 с.
  3. Науменкова С. Базель І, ІІ, III: розвиток підходів для зміцнення регуляторної основи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2015. № 12 (177). С. 39–48.
  4. Peihani M. Basel Committee on Banking Supervision : in 2 pt. Leiden : Brill, 2016.

Автор ВУЕ

Л. І. Слюсарчук


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Слюсарчук Л. І. Базельський комітет з банківського нагляду // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Базельський комітет з банківського нагляду (дата звернення: 26.01.2022).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
10.01.2022


Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ