База спортивна

Ба́за спорти́вна — заклад фізичної культури і спорту та комплекс споруд, призначених для навчально-тренувальних занять спортсменів із наданням їм помешкання та харчування.

Залежно від призначення спортивні бази бувають навчально-тренувальними (бази клубів, закладів освіти), спортивно-оздоровчими, залежно від видів спорту — лижними, водно-веслувальними, кінно-спортивними, літніх видів спорту, кіберспорту тощо.

Один із різновидів — база олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки. Це заклад фізичної культури і спорту та комплекс споруд з належним спортивним інвентарем і обладнанням, призначений для проживання, харчування, проведення змагань, навчально-тренувальних занять і зборів членів збірних команд.

В Україні бази олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки розташовані на відведеній для них території та використовуються для підготовки членів збірних команд України до участі у національних і міжнародних змаганнях, Олімпійських та Паралімпійських іграх. Статус бази олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки спортивним комплексам надає Кабінет Міністрів України, який вносить їх до відповідного переліку закладів фізичної культури і спорту та затверджує Постановою. Клопотання про внесення спортивної бази до Переліку подає до Міністерства молоді та спорту України організація, у підпорядкуванні якої перебуває спортивна база. Міністерство своєю чергою подає таке клопотання до Кабінету Міністрів.

На 2021 в Україні діє 75 баз олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки, вони розподілені територіально по областях та видах спорту.

Бази олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки мають пільги з оподаткування: вони не є об’єктом оподаткування, звільняються від сплати земельного податку тощо. Держава забезпечує їх підтримку шляхом надання фінансової допомоги на їх поточне утримання (оплата комунальних послуг, поточні ремонти, транспортні витрати тощо), реконструкцію та придбання інвентарю та обладнання.

Джерела

  1. Про підтримку олімпійського, паралімпійського руху та спорту вищих досягнень в Україні: Закон України № 1954-III від 14 вересня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. 2000. № 43. Ст. 370. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1954-14#Text
  2. Про затвердження Порядку надання закладу фізичної культури і спорту статусу бази олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки і перелікузакладів, яким надано такий статус: Постанова Кабінету Міністрів України № 30 від 18 січня 2006 р. // Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/30-2006-%D0%BF#Text

Література

  1. Решетило С. Спортивно-фізкультурні споруди та обладнання. Львів : Львівський державний університет фізичної культури, 2010. 103 с.

Автор ВУЕ

А. Ю. Бордюгова


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Бордюгова А. Ю. База спортивна // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/База спортивна (дата звернення: 7.12.2021).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
22.11.2021

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ