База знань

Ба́за знань — сукупність систематизованих основних відомостей, що стосуються певної галузі знань і засобів, за допомогою яких відбуваються накопичення, збереження, оновлення та використання знань.

Відмінністю бази знань від бази даних є можливість формування нових знань.

Головні функції бази знань стосовно систем автоматизованого проектування (САПР):

 • опис предметної галузі САПР;
 • підтримка інтелектуальних методів розв’язання задач, що входять до складу САПР;
 • реалізація можливостей експертного аналізу проектних завдань.

Знання в базі знань описують на деякій внутрішній мові програмування як такі об’єкти:

 • поняття;
 • індивідуальні об’єкти;
 • відношення;
 • факти;
 • закономірності.

Поняття — загальний опис предметів і подій, які характеризуються однаковими наборами властивостей та можуть залежати один від одного. Найзагальніше поняття є базовим. Кожне більш загальне поняття відносно сусіднього, менш загального, відіграє роль надпоняття.

Індивідуальні об’єкти подають описами найнижчого рівня ієрархічної структури понять і характеризують термінальні значення властивостей.

Відношення виражають зв’язки між предметами та діями. Конкретизація відношень є фактом.

Закономірності описують процедури, що відображають різні актуальні знання.

Для опису об’єктів використовують спеціальні мови бази знань, які мають відповідати основним вимогам:

 • агрегування для забезпечення легкого опису предметної галузі бази знань;
 • можливості визначення складу знань у мові;
 • впорядкування знань;
 • характер подання знань має бути придатним для розв’язання інтелектуальних задач автоматизованого проектування широкого класу.

Література

 1. Мазор Ю. Л., Мачусский Е. А., Правда В. И. Радиотехника. Энциклопедия. Москва : ДМК-Пресс, 2016. 944 с.
 2. Трегуб В. Проектування систем автоматизації. Київ : Ліра-К, 2019. 344 с.
 3. Ладанюк А. П., Заєць Н. А., Власенко Л. О. Сучасні технології конструювання систем автоматизації складних об’єктів. Київ : Ліра-К, 2020. 312 с.

Автор ВУЕ

Є. А. Мачуський


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Мачуський Є. А. База знань // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/База знань (дата звернення: 1.08.2021).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
16.07.2021

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ