Аулакомнієві

Aulacomnium palustre

Аулако́мнієві (Aulacomniaceae) — монотипова родина мохоподібних порядку аулакомніальні класу брієві мохи.

Таксономія і характеристика

У складі родини рід аулакомніум (Aulacomnium) і кілька видів, які поширені переважно у Північній півкулі. В Європі відомо 3 види цього роду, в Україні — 2: аулакомніум болотний (Aulacomnium palustre) і аулакомніум двостатевий (Aulacomnium androgynum).

Болотні, або наземні багаторічні мохи — зеленого чи жовто-зеленого кольорів у більш-менш щільних дернинках із густою ризоїдною повстю. Стебло прямостояче, просте або з підверхівковими пагонами. Листки багаторядні, вгору по стеблу поступово більші, видовжено-яйцеподібні, ланцетні до лінійно-ланцетних, загострені або тупі, кілюваті або жолобчасті, необлямовані, на верхівці здебільшого зазублені. Жилка закінчується перед верхівкою листка. Клітини пластинки листка дрібні, в кутках потовщені й на обох боках з однією центральною папілою; клітини основи листка іноді дво- чи тришарові, гладенькі. Дводомні. Спорогони поодинокі. Ніжка прямостояча. Коробочка видовжена, смугаста, суха, борозниста. Вегетативне розмноження — виводковими тільцями, зібраними у головки на верхівках майже безлистих пагонів.

Поширення та екологія

Поширені переважно у приполярних і бореальних регіонах Північної півкулі (Північна Америка, Євразія, Північна Африка), проте трапляються і в Південній півкулі (Південна Америка, Нова Зеландія, Австралія). Ростуть на болотах, заболочених луках, у заболочених лісах на ґрунті, мертвій деревині та окоренках дерев.

Література

  1. Бачурина Г. Ф., Мельничук В. М. Флора мохів Української РСР : в 4 вип. Київ, 1989. Вип. 3. 176 с.
  2. Игнатов М. С., Игнатова Е. А. Флора мхов средней части европейской России : в 2 т. Москва, 2003. Т. 1. 608 с.
  3. Бойко М. Ф. Aulacomnium аrenopaludosum Boikosp. nov. (Bryopsida, Aulacomniaceae) — новий вид мохів зі степової зони України // Чорноморський бот. журн. 2010. Т. 6. № 1. С. 95–101.
  4. Hodgetts N., Söderström L., Blockeel T. et al. An Annotated Checklist of Bryophytes of Europe, Macaronesia and Cyprus // Journal of Bryology. 2020. Vol. 42. № 1. P. 1–116. https://doi.org/10.1080/03736687.2019.1694329

Автор ВУЕ

В. М. Вірченко


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Вірченко В. М. Аулакомнієві // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Аулакомнієві (дата звернення: 1.12.2021).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
18.01.2021

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ