Аудіовізуальний твір

Аудіовізуа́льний твір — твір, який фіксується на певному матеріальному носієві у вигляді серії послідовних кадрів (зображень) чи сигналів (аналогових чи дискретних), що відображають (закодовують) рухомі зображення (зі звуком чи без нього), і який можна сприйняти виключно за допомогою екрана.

Аудіовізуальний твір фіксується на матеріальному носієві: кіноплівці, магнітній плівці чи магнітному диску, компакт-диску та інших.

До аудіовізуальних творів належать кінематографічні та інші твори, виражені засобами, аналогічними до кінематографії, як-от телевізійні та інші способи фіксації зображень зі звуковим супроводом. Серед видів — кінофільм, телефільм, відеофільм, діафільм, слайдофільм тощо.

Аудіовізуальні твори є об’єктом захисту авторського права незалежно від того, озвучені вони чи німі, призначені для показу в кіно чи на телебаченні, а також жанру. Авторами аудіовізуального твору можуть бути автори сценаріїв, діалогів, спеціально створених музичних творів, режисери-постановники, художники-постановники, оператори та інші. Співавторами є особи, які зробили певний внесок у створення аудіовізуального твору. Автори, твори яких стали частиною аудіовізуального твору, зберігають авторство на цей об’єкт інтелектуальної власності, самостійно використовують його на власний розсуд незалежно від загального аудіовізуального твору, якщо договором із продюсером чи організацію, що здійснює виробництво твору, не передбачено інше.

Право на відтворення, розповсюдження, публічне повідомлення або виконання, передачу в ефір аудіовізуального твору належить власнику майнових прав на нього. Використання аудіовізуального твору без згоди автора або іншої особи, що має на нього право, можливе лише у випадках, передбачених законодавством. Може здійснюватися як платно, так і безкоштовно.

В Україні правові відносини у сфері захисту й використання аудіовізуального твору регулюються законом «Про авторське право і суміжні права» (1993).

Джерела

  • Про авторське право та суміжні права: ЗаконУкраїни № 3793-XII від 23.12.1993 // Відомості Верховної Ради. 1994. № 13. Ст. 64.

Література

  1. Смирнов А. И. Субъекты права на аудиовизуальное произведение // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2017. № 5.
  2. Штефан А. С. Авторське право і суміжні права: особливості правової охорони, здійснення та захисту. Київ, 2017.
  3. Лубчук О. Суб’єкти прав інтелектуальної власності на аудіовізуальний твір // Цивільне право і процесс. 2019. № 5.

Автор ВУЕ

Н. М. Мироненко


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Мироненко Н. М. Аудіовізуальний твір // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Аудіовізуальний твір (дата звернення: 24.10.2021).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
11.01.2021

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ