Астрономічна обсерваторія Одеського національного університету імені І. І. Мечникова

Астрономічна обсерваторія Одеського національного університету імені І. І. Мечникова

Астрономі́чна обсервато́рія Оде́ського націона́льного університе́ту і́мені І. І. Ме́чникова — науково-дослідна установа, що здійснює спостереження за астрономічними об’єктами; розташована в м. Одесі, Україна.

Історична довідка

Астрономічна обсерваторія (АО) заснована 15.09.1871 у складі Імператорського Новоросійського університету. Першим директором (1871–1880) був завідувач кафедри астрономії університету професор Л. Беркевич (1828–1897), спеціаліст з метеорології та небесної механіки. Астрофізичну спрямованість роботам АО надав її наступний директор (1881–1912) професор О. Кононович (1850–1910). З ім’ям наступного директора (1912–1934), академіка АН України, члена-кореспондента АН СРСР О. Орлова (1880–1954) пов’язаний подальший розвиток обсерваторії як великої наукової установи на півдні України.

У 1920–1933, після ліквідації університету в м. Одесі, АО мала статус Одеської державної астрономічної обсерваторії Наркомпросу України.

1933, із поновленням Одеського університету, АО знов увійшла до його складу. Професор К. Покровський (1868–1944), член-кореспондент АН СРСР, очолював обсерваторію (1934–1944).

Протягом 1945–1983 директором АО був професор В. Цесевич (1907–1983), член-кореспондент АН УРСР. У цей час АО побудувала дві позаміські спостережні станції в селах Крижанівці та Маяках, три високогірні станції у Вірменії, на Північному Кавказі та в Туркменії, здобула статус наукової установи 2-ї категорії. Були проведені дослідження й отримані наукові результати фундаментального та прикладного характеру. АО придбала нові телескопи з дзеркалами діаметром 20–80 см, сучасні прилади для спостережень тощо.

Протягом 1983–1989 обсерваторією керував кандидат наук Ю. Медведєв (1937–1999). У 1990–2006 її очолював доктор фізико-математичних наук, професор В. Каретніков (нар. 1938). У 1993 установа здобула статус науково-дослідного інституту 1-ї категорії при Одеському державному університеті зі збереженням професійної назви «Астрономічна обсерваторія». 2006 АО очолив доктор фізико-математичних наук, професор С. Андрієвський (нар. 1961).

Характеристика

Структура

В обсерваторії функціонують відділи:

  • фізики зір і галактик;
  • фізики малих тіл Сонячної системи;
  • космічних досліджень.

Науково-дослідна діяльність

Обсерваторія володіє низкою телескопів, які ведуть спостереження зір, об’єктів Сонячної системи і штучних супутників Землі. В АО зібрано велику колекцію (понад 100 тисяч фотографічних пластин iз зображеннями зоряного неба), яка є третьою у свiтi за кількістю екземплярів зберігання й суттєвим внеском обсерваторії в проект Віртуальна Астрономічна Обсерваторія України.

В АО Одеського університету ще в минулому сторіччі була започаткована наукова школа «Одеська наукова астрономічна школа». Науковими керівниками школи були професори В. Цесевич, В. Каретніков, на 2020 її очолює професор С. Андрієвський.

Наукові дослідження обсерваторії всебічно охоплюють великий спектр об’єктів і наукових проблем, на вирішення яких направлені зусилля міжнародної астрономічної спільноти, — моніторинг ближнього космічного простору, вивчення хімічної еволюції зір і галактик, дослідження проблеми темної енергії і темної матерії тощо.

Міжнародна співпраця

Обсерваторія має широкі міжнародні зв’язки з багатьма астрономічними центрами, а також бере участь у виконанні міжнародних наукових програм.

Видавнича діяльність

АО з 1946 видає журнал «Одеські астрономічні публікації» («Odessa Astronomical Publications»). Виходять також «Одеський астрономічний календар», книжки з астрономії.

Література:

  1. Грушицька І. Б. Одеська астрономічна обсерваторія в роки повоєнної відбудови // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. 2017. Вип. 49. С. 268–272.
  2. Грушицька І. Б. Одеська астрономічна обсерваторія як центр спостережень за космічними об’єктами на геостаціонарній орбіті // Емінак. 2017. № 2 (3). С. 120–125.
  3. Грушицька І. Б. Фактори підвищення ефективності наукової діяльності Одеської астрономічної обсерваторії у період застою // Емінак. 2018. № 4 (2). С. 182–187.

Автор ВУЕ

С. М. Андрієвський


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Андрієвський С. М. Астрономічна обсерваторія Одеського національного університету імені І. І. Мечникова // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Астрономічна обсерваторія Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (дата звернення: 24.10.2021).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
11.09.2020

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ