Ассиріологія

Ассиріоло́гія — сукупність наукових дисциплін, предметом яких є мови, писемність, археологічні й літературні пам’ятки, історія та культура народів і цивілізацій Месопотамії. У широкому розумінні — комплекс наук, що спеціалізуються на всебічному вивченні давніх цивілізацій, писемність яких базувалася на різних варіантах клинопису.

Ассиріологія є складовою сходознавства, однак виокремлюється як самостійна галузь. Вона склалася у 19 ст. у процесі поступового дешифрування клинописних писемних систем та введення в науковий обіг дешифрованих текстів (праці Ж. Опперта [1825–1905, Німеччина-Франція], Г. Роулінсона, Г.-Ф. Гротефенда [1775–1853, Німеччина], Дж. Сміта та ін.).

Назва «Асиріологія» усталилася завдяки тому, що першими археологічними пам’ятками регіону, які було досліджено європейськими науковцями, стали залишки міст Ассирії.

З огляду на те, що в давній Месопотамії співіснували народи різного походження, які користувалися різними мовами і в різний час входили до різних держав, всередині ассиріології сформувалися окремі наукові дисципліни (шумерологія, еламістика, хеттологія тощо, причому мовознавчі аспекти цих наукових напрямів входять до інших комплексних наукових дисциплін: аккадські студії є частиною семітології, хеттологія — складовою індоєвропеїстики і т. д.). Проте, оскільки цивілізаційний розвиток цих культур був тісно пов’язаний, ассиріологія продовжує існувати як комплексна наука, у якій поряд із поглибленням регіонально-галузевої спеціалізації продовжуються дослідження узагальнювального масштабу, спрямовані на комплексне вивчення цивілізаційної історії давньої Месопотамії та сусідніх регіонів.

Потужні сучасні центри ассиріології у світі: кафедра близькосхідних мов і цивілізацій Гарвардського університету, факультет сходознавства Оксфордського університету, Інститут цивілізацій у складі Колеж де Франс (м. Париж, Франція), кафедра давніх близькосхідних мов і цивілізацій Єврейського університету в Єрусалимі, Інститут сходознавства РАН (м. Москва, Росія), Інститут ассиріології та хеттології Мюнхенського університету (Німеччина) та ін.

В українській гуманітаристиці ассиріологія як комплексна наукова галузь перебуває у стадії становлення.

Література

  1. История отечественного востоковедения до середины XIX века. М., 1990;
  2. История отечественного востоковедения с середины XIX века до 1917 года. М., 1997;
  3. Крижанівський О. П. Історія Стародавнього Сходу. К., 2009;
  4. Holloway S. W. Orientalism, Assyriology and the Bible. London, 2006; Weisber D. B. Leaders and Legacies in Assyriology and Bible. Warsaw, IN: Eisenbrauns, 2012.

Автор ВУЕ

В. А. Рубель


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Рубель В. А. Ассиріологія // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Ассиріологія (дата звернення: 14.05.2021).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
18.02.2021

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ