Асоціація пролетарських музикантів України

Асоціа́ція пролета́рських музика́нтів Украї́ни, Асоціація пролетарських музик України (АПМУ) — музично-громадська організація молодих композиторів і музикознавців України (1929–1932). Утворена у м. Харкові у жовтні 1929. Філії організації були в містах Києві, Одесі, Дніпропетровську (тепер м. Дніпро).

Асоціація пролетарських музикантів України (АПМУ)

Рік створення 1929
Рік ліквідації 1932
Профіль діяльності пропаганда
Розташування Харків, Україна


До складу АПМУ входили: О. Білокопитов (відповідальний секретар), Т. Шутенко, Ф. Богданов, В. Борисов, М. Коляда та ін. Члени асоціації мали на меті розбудову соціалістичного мистецтва.

Члени нового творчого об’єднання відокремились від Всеукраїнського товариства революційних музикантів (ВУТОРМу) й Асоціації революційних композиторів України через розбіжності в питанні розбудови пролетарської культури. Вони поділяли ідеологічну платформу Російської асоціації пролетарських музикантів (РАПМ). Їхнім ідейно-естетичним пошукам найкраще відповідала орієнтація на написання хорових пісень та вокально-симфонічних творів, що означало відмежування як від класики, так і від модерністських експериментів.

АПМУ відіграла значну роль у пропаганді комуністичної ідеології, створенні агітаційних масових жанрів, розвитку художньої самодіяльності.

Після постанови ЦК ВКП(б) «Про перебудову літературно-художніх організацій» (1932), згідно з якою відбувалася перебудова мистецьких організацій, АПМУ припинила свою діяльність.

Література

  1. Ржевська М. На зламі часів. Музика Наддніпрянської України першої третини ХХ століття у соціокультурному контексті епохи. Київ : Автограф, 2005. 352 с.

Автор ВУЕ


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Прокопович Т. Ю. Асоціація пролетарських музикантів України // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Асоціація пролетарських музикантів України (дата звернення: 11.04.2021).

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ