Асклепіадів вірш

Асклепіа́дів вірш ― оригінальний вірш, створений грецьким поетом-епіграматистом Асклепіадом Самоським (2 ст. до н. е.), у формі чотирирядкової метричної стопи.

Є асклепіадів малий вірш, що складається з двох розділених цезурою каталектичних трохеїчно-дактилічних триподій: - - -ᵕᵕ -||-ᵕᵕ-ᵕᵕ, та асклепіадів великий вірш, який має посередині хоріямб і розділяється двома цезурами:- - -ᵕᵕ -|-ᵕᵕ-|-ᵕᵕ-ᵕᵕ.

У поєднанні з іншими розмірами (гліконей, ферікратей) асклепіадів вірш утворює п’ять видів асклепіадової системи:

І ― містить1‒4 малих асклепіадових вірші;

ІІ ― складається з малих асклепіадових віршів + 1 гліконей;

ІІІ ― містить 2 малих асклепіадових вірші + 1 ферікратей + 1 гліконей;

ІV ― налічує 1 гліконей та 1 малий асклепіадів вірш (двічі);

V ― складається з 4 більших асклепіадових віршів.

Асклепіадів вірш активно практикував у свої одах римський поет Горацій (65‒8 до н. е.), зокрема, в оді «До Мельпомени».

Вперше скласти зумів по-італійському

Еолійські пісні. Горда по праву будь,

Мельпомено, й звінчай, мило всміхаючись,

Лавром сонячних Дельф нині й моє чоло.

(Оди, ІІІ,30, Пер. А. Содомори).

(Квінт Горацій Флак. Твори. З лат. пер. А. Содомори. Київ : Дніпро, 1982. С. 90).

Також асклепіадів вірш використовували у своїй творчості німецькі поети Ф.Г. Клопшток, Л.К. Гельті, Ф. Гельдерлін, С. Гермлін, А. Платен.

Література

  1. Асклепіад Самоський. Епіграми / Пер. В. Маслюка // Антична література: Хрестоматія. Ч. 1: Давньогрецька поезія в українських перекладах і переспівах / Упоряд. Маслюк В. П. Київ, 1994. С. 207–208.
  2. Гаспаров М. Л. Древнегреческая эпиграмма // Гаспаров М. Л. Избранные труды. Т. 1: О поэтах. Москва : Языки русской культуры, 1997. С. 291−316.
  3. Асклепіадова строфа // Лексикон загального та порівняльного літературознавства. Чернівці : Золоті литаври, 2001. С. 48.
  4. Асклепіадова строфа // Літературознавча енциклопедія : У двох томах. Т. 1. Авт.-уклад. Ю. І. Ковалів. Київ : ВЦ Академія, 2007. С.100−101.

Автор ВУЕ

В. З. Зварич


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Зварич В. З. Асклепіадів вірш // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Асклепіадів вірш (дата звернення: 23.10.2021).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
27.01.2020

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ