Асинхронний режим

Асинхро́нний режи́м — режим роботи асинхронної електричної машини змінного струму, під час якого частота обертання її ротора відмінна від частоти обертання магнітного поля статора.

Характеристика

Асинхронний режим є умовою роботи асинхронної електричної машини. Частота обертання її ротора в усталеному режимі може бути більшою або меншою за частоту обертання магнітного поля (у разі їхнього обертання в один бік).

Принцип дії

Якщо ротор асинхронної електричної машини обертається в бік обертання поля з меншою частотою, ніж поле, то така машина працює двигуном і перетворює електричну енергію на механічну.

У разі обертання ротора в той самий бік, що й поле, але з більшою частотою, машина працює в режимі генератора і здійснює перетворення механічної енергії в електричну.

Ротор асинхронної електричної машини може обертатися і в бік, протилежний обертанню поля. У цьому випадку вона працює як електромагнітне гальмо, коли механічна й електрична енергія перетворюються на тепло.

Асинхронний режим спостерігається і під час роботи синхронних електричних машин. Причинами цього можуть бути перевантаження, значне зниження напруги мережі, втрата збудження. Порушується синхронізм, і ротори синхронної машини починають обертатися відносно поля статора асинхронно. Використовується асинхронний пуск незбуджених синхронних двигунів під час підключення до електричної мережі. Аналогічно асинхронному двигуну, в цьому режимі вони досягають практично синхронної частоти обертання. Асинхронний режим збудженої синхронної машини більш складний, ніж незбудженої; його можна розглядати як накладання асинхронного режиму незбудженої асинхронної машини і режиму усталеного короткого замикання синхронного генератора.

Література

  1. Яцун М. А. Електричні машини. 2-ге вид., стер. Львів : Львівська політехніка, 2004. 440 с.
  2. Бєлікова Л. Я., Шевченко В. П. Електричні машини. Одеса : Наука і Техніка, 2011. 480 с.
  3. Осташевський М. О., Юрьєва О. Ю. Електричні машини і трансформатори. Харків : ФОП Панов А. М., 2017. 452 с.

Автор ВУЕ

Л. І. Мазуренко


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Мазуренко Л. І. Асинхронний режим // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Асинхронний режим (дата звернення: 7.12.2021).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
24.11.2021

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ