Архітектура органічна

Органічна архітектура. Ф. Л. Райт. Будівля музею сучасного мистецтва С. Гуггенхайма в Нью-Йорку

Органі́чна архітекту́ра — напрям в архітектурі 20 ст., переважно у США і Західній Європі, пов'язаний з концепцією архітектурної форми, подібної до живого організму, що є органічним результатом взаємодії таких формотворчих чинників, як середовище, функція, матеріали й конструкції.

Ідеї органічної архітектури опрацьовував у США наприкінці 19 ст. архітектор Л. Саллівен, послідовником котрого був Ф. Л. Райт. Він теоретично розвинув ці ідеї і втілив їх у своїй архітектурній практиці 1910–1920-х ст. при проектуванні спершу вілл і особняків, т. з. будинків прерій, а згодом — у громадських будівлях 1950–1960-х, найвідомішою з яких є Будівля музею сучасного мистецтва С. Гуггенхайма в м. Нью-Йорку. У 1930–1970-х цей напрям розвивали А. Аалто у Фінляндії, Гуго Герінг (1882–1958) в Німеччині, Бруно Дзеві (1918–2000) в Італії та ін.

До основних принципів органічної архітектури належить визнання індивідуальності кожної споруди, відмова від урбаністичних індустріальних методів будівництва. Це зумовлено місцем будівництва, запитами замовника, особливостями функції, властивостями будівельних матеріалів і конструкцій. Наслідком була відповідність архітектурних форм природному ландшафтові та злиття з ним; створення в інтер’єрах єдиного (хоча й диференційованого) простору. Така архітектурна творчість ґрунтується на визнанні обумовленості архітектурної форми об’єктивними чинниками середовища, соціального замовлення та технічного інструментарію. Тут знайшла розвиток концепція, характерна для архітектури модерну — побудови архітектурної форми «ізсередини — назовні», від внутрішнього простору до зовнішніх параметрів та характеристик, з відмовою від симетрії та формальних композиційних схем.

Література

  1. Архітектура: короткий словник-довідник. Київ : Будівельник, 1995. С. 196.
  2. Безродний П. Архітектурні терміни. Київ : Вища школа, 2008. С. 145.

Автор ВУЕ

В. В. Вечерський


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Вечерський В. В. Архітектура органічна // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Архітектура органічна (дата звернення: 27.11.2021).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
26.06.2020

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ