Архімеда закон

Архіме́да зако́н — стосується статики рідин і газів, згідно з ним на будь-яке тіло, занурене в рідину (або газ), діє з боку цієї рідини (газу) виштовхувальна сила, що дорівнює вазі витісненої тілом рідини (газу), спрямована вертикально вгору і проходить через центр мас витісненої тілом рідини (газу). Відкритий давньогрецьким вченим Архімедом (3 ст. до н. е.).


Виштовхувальну силу називають також силою Архімеда. Вона виникає внаслідок того, що на занурене в рідину тіло діє сила тиску, яка збільшується з глибиною занурення, і тому на нижні елементи поверхні тіла діє сила більша, ніж на верхні. Внаслідок додавання всіх сил, що діють на кожний елемент поверхні, отримується вислідна Fв, спрямована вертикально вгору:

[math] F_в = V\rho[/math][math]g[/math] , де [math]F_в[/math] — виштовхувальна сила, [math]V[/math] — об’єм витісненої тілом рідини (газу), [math]\rho[/math]— густина рідини (газу), [math]g[/math]прискорення вільного падіння.


Якщо на цілком занурене в рідину тіло вагою [math]P[/math] діє виштовхувальна сила [math]F_в[/math] , то при [math]P[/math][math] \lt F_в[/math] тіло спливає доти, доки вага витісненої зануреною частиною тіла рідини не стане такою, що дорівнює вазі тіла, при [math]P = F[/math] тіло плаває всередині рідини, при [math]P[/math][math]\gt F_в[/math] — тоне.

Умову плавання тіла в рідині можна записати також у вигляді:[math]\rho[/math][math]_T[/math] < [math]\rho[/math],

де [math]\rho[/math][math]_T[/math] — густина тіла. Архімеда закон — основа теорії плавання тіл у рідинах і газах.

Література

Кузьмичев В. Е. Законы и формулы физики. Киев : Наукова думка, 1989. 864 с.

Шумилов В. Н. Закон Архимеда и землетрясения. Киев : Ника-Принт, 2005. 304 с.

Matolyak J., Haija A. Essential Physics. Boca Raton : CRC Press, 2014. 472 p.

Автор ВУЕ

Бойчук В.І.


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Бойчук В.І. Архімеда закон // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Архімеда закон (дата звернення: 17.01.2022).Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
10.08.2021

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ