Археспорій

Археспо́рій (від грец. ἀρχή — початок, походження і грец. σπορά — народження, розмноження) — група спороутворювальних клітин у вищих рослин. Складається з материнських клітин (іноді — однієї клітини), з яких у мохоподібних і рівноспорових папоротеподібних утворюються спори, а в різноспорових папоротеподібних, голонасінних і покритонасінних — мікроспори й мегаспори.

Література

  1. Брайон А. В. Анатомия растений // Развитие биологии на Украине: в 2 т. Київ : Наук. думка, 1984–1985.
  2. Абрамова Л. И., Березина Н. А. Анатомия, морфология и систематика растений. Москва : Изд-во МГУ, 1990. 130 с.
  3. Брайон О. В., Чикаленко В. Г. Анатомія рослин. Київ : Вища школа, 1992. 272 с.
  4. Лазарєв О. В. Анатомія рослин: Лаборатор. практикум. Київ : КМ Academia, 1997. 176 с.
  5. Войтюк Ю. О. та ін. Морфологія рослин з основами анатомії та цитоембріології. Київ : Фітосоціоцентр, 1998. 215 с.
  6. Воронова О.Г., Мельникова М.Ф. Ботаника (морфология и анатомия растений). Тюмень : Издательство Тюменского государственного университета, 2006. 228 с.

Автор ВУЕ

Посилання на статтю