Арогенез

Арогенез. Розвиток органів дихання риб та наземних хребетних тварин

Арогене́з (від грец. αἴρω — піднімати і …генез) — еволюційний розвиток, що супроводжується істотними змінами будови організмів, тобто розвиток шляхом ароморфозів. Арогенез, ароморфоз, морфофізіологічний прогрес — близькі за змістом поняття, що означають напрям біологічного прогресу живих істот, згідно з яким у процесі еволюції ускладнюється (переходить на вищий рівень) їхня морфофізіологічна організація. Термін «арогенез» запропонував 1935 О. Сєверцов для характеристики загальних адаптивних змін організації й функціонування організму, що супроводжується зростанням активності життєдіяльності та різноманітності її проявів (диференціації). Б. Ренш (1900–1990; Німеччина), Г. де Бір (1899–1972; Велика Британія) замість термінів «арогенез» і «ароморфоз» застосовували терміни «анагенез» і «кладогенез» відповідно. Приклади арогенезу (як ароморфозів і морфофізіологічного прогресу):

Література

  1. Северцов А. Н. Модусы филэмбриогенеза // Зоологический журнал. 1935. Т. 14. № 1. С. 1–16.
  2. Северцов А. Н. Морфологические закономерности эволюции. Москва ; Ленинград : Академия наук СССР, 1939. 610 с.
  3. Гринин Л. Е., Марков А. В., Коротаев А. В. Макроэволюция в живой природе и обществе. Москва : ЛКИ, 2008. 248 с.
  4. Січняк О. Л. Генетика популяцій та еволюція. Одеса : Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017. 212 с.

Автор ВУЕ

М. Ф. Ковтун


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Ковтун М. Ф. Арогенез // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Арогенез (дата звернення: 17.01.2022).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
21.03.2021

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ