Аргумент

1) змінна, від значень якої залежать значення функції; 2) в теорії функцій комплексної змінної – кут між радіусом-вектором точки, що зображує комплексне число на площині, та додатним напрямом осі абсцис

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ