Арабістика

Арабі́стика, сукупність наукових дисциплін, що займаються всебічним вивченням арабської мови та її розмовних діалектів, історією, економікою, етнографією, політичним та культурним розвитком арабських країн і народів(див. Араби).

Як самостійна наукова галузь арабістика зародилася в Європі у 16 ст. Є складовою частиною сходознавства, галузевою складовою семітології і, поряд із цим, самостійним науковим напрямом.

На території України арабістика як міждисциплінарний науковий напрям уперше оформився в 1 третині 20 ст., однак створені арабістами цього періоду дослідницькі установи в системі Всеукраїнської академії наук (тепер Національна академія наук України) і Всеукраїнської наукової асоціації сходознавства та наукові школи було ліквідовано внаслідок репресій 1930-х. Відновлення української арабістики розпочалося в 1990-х.

Література

  1. История отечественного востоковедения до середины XIX века. Москва: Наука, 1990, 435 с.;
  2. История отечественного востоковедения с середины XIX века до 1917 года. Москва: Вост. лит., 1997. 536 с.;
  3. Циганкова Е.Г. Сходознавчі установи в Україні (радянський період). К.: Критика, 2007. 292 с.;
  4. Campo Juan E. Encyclopedia of Islam. New York: Facts on File, 2009. 750 p.;
  5. McLoughlin Leslie J. In a Sea of Knowledge: British Arabists in the Twentieth Century. London: Ithaca Press, 2002. 288 p.

Автор ВУЕ

В. А. Рубель


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Рубель В. А. Арабістика // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Арабістика (дата звернення: 14.05.2021).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
18.02.2021

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ