Аптерії


Апте́рії (від грец. ἄπτερος — безперий) — ділянки шкірних покривів птахів, на яких немає контурного пір’я. Аптерії чергуються з опереними ділянками — птериліями. Наявність аптерії полегшує рухливість шкіри та оперення, сприяє відведенню надлишкового тепла. Найбільшими аптеріями є: спинна, черевна, бічні, шийна, верхні й нижні крилові, ножні, головна та анальна. Розміщення аптерій і птерилій є важливою систематичною ознакою для визначення належності птахів до певних родин, родів і видів.

Література

  1. Дзержинский Ф. Я., Васильев Б. Д., Малахов В. В. Зоология позвоночных. Москва : Издательский центр «Академия», 2013. 404 с.

Автор ВУЕ

Покликання на цю статтю:
Редакція ВУЕ Аптерії // Велика українська енциклопедія. URL: http://vue.gov.ua/Аптерії (дата звернення: 25.08.2019).