Апоспорія

Апоспорі́я (від від грец. άπο… — префікс, що означає віддалення, відокремлення, і спори) — спосіб розвитку покоління (гаметофіта) у вищих спорових рослин або зародкового мішка у покритонасінних рослин не зі спори, а з клітин спорофіта без спороутворення; один з типів апоміксису. Приклади апоспорії: розвиток заростку в папоротей з тканини листка або ніжки спорангія; розвиток зародкового мішка з клітин нуцелуса без редукційного поділу (див. Мейоз) у покритонасінних.

Література

  1. Richards A. J. Apomixis in flowering plants: an overview // Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences. 2003. № 358 (1434). Р. 1085–1093.
  2. Юдакова О. И., Кайбелева Э. И. Апоспория у представителей рода Koeleria Pers // Бюллетень ботанического сада Саратовского государственного университета. 2014. Т. 12. Вып. 1. С. 154.

Автор ВУЕ

Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Редакція ВУЕ Апоспорія // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Апоспорія (дата звернення: 13.07.2020).

Покликання на статтю

Опитування читачів ВУЕОпитування читачів ВУЕ