Апекс

А́пекс (від лат. арех — верхівка) — багатозначний термін.

  1. У ботаніці — верхівковий кінець пагона. Від терміна «апекс» походить прикметник апікальний: апікальний кінець кореня — частина кореня біля точки росту рослин; апікальний ріст — верхівковий ріст (відбувається за рахунок діяльності конуса наростання), апікальна брунька — верхівкова брунька.
  2. У гістології — вільна поверхня епітеліальної клітини та частина її цитоплазми.
  3. В астрономії — точка небесної сфери, в яку спрямована швидкість руху будь-якого космічного об’єкта.

Апекс Землі розміщується на екліптиці під кутом, що дорівнює майже 90° щодо напряму Земля — Сонце, й переміщується, замикаючи за рік коло. Сонячна система рухається в напрямі сузір’я Геркулеса, де розміщений Апекс Сонця.

Література

  1. Herschel W. On the Proper Motion of the Sun and Solar System; With an Account of Several Changes That Have Happened among the Fixed Stars since the Time of Mr. Flamstead // Philosophical Transactions of the Royal Society of London. 1783. Vol. 73. Р. 247–283.
  2. Schoof H., Lenhard M., Haecker A., Mayer K. F., Jürgens G., Laux T. Arabidopsis shoot meristems is maintained by a regulatory loop between Clavata and Wuschel genes // Cell. 2000. Vol. 100 (6). Р. 635–644.
  3. Красільнікова Л. О., Садовниченко Ю. О. Анатомія рослин. Рослинна клітина, тканини, вегетативні органи. Харків : Основа, 2007. 237 с.
Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Апекс // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Апекс
Дата звернення: 21.01.2020.

Посилання на статтю