Аорта

Схематичне зображення аорти людини

Ао́рта (грец. ἀορτή, від грец. ἀείρω — піднімати, подавати) — головна кровоносна судина тіла.

У безхребетних

Серед безхребетних тварин аорта є у молюсків, членистоногих і деяких червів.

У риб

У риб, які мають дві аорти, кров від серця надходить по черевній аорті до зябер, звідти по спинній аорті та її відгалуженнях розходиться по всьому тілу.

У амфібій, плазунів, птахів

Наземні хребетні мають одну аорту. В амфібій від єдиного шлуночка серця відходить артеріальний конус, а від нього — одна (у безхвостих) або дві (у хвостатих) пари аортальних дуг, які сходяться, утворюючи спинну аорту. У птахів і рептилій в онтогенезі зберігається лише права дуга аорти, у ссавців та амфібій — лише ліва. Аорта розгалужується й утворює артерії, що постачають кров’ю всі органи тіла, крім легень. У птахів і ссавців аорта — це головна артерія великого кола кровообігу, яка, розгалужуючись, постачає артеріальною кров’ю всі частини тіла.

У ссавців і людини

У ссавців аорта починається від лівого шлуночка серця, при виході з серця розширюється. Тут аорта має 3 клапани півмісяцевої форми, що перешкоджають поверненню до серця виштовхнутої крові. Від серця аорта підіймається вгору (висхідна аорта), після чого загинається дугоподібно назад (дуга аорти) і на рівні 4-го грудного хребця переходить у низхідну аорту (грудна, а нижче діафрагми — черевна аорта). На рівні 4–5-го поперекового хребця низхідна аорта розділяється на праву та ліву загальні клубові артерії, які переходять у стегнові. Від дуги аорти відходять безіменна, ліва загальна сонна та ліва підключична артерії; від грудної аорти — міжреберні та інші артерії; від черевної аорти — черевна, брижові та інші артерії.

Література

  1. Привес М. Г., Лысенков Н. К. Анатомия человека. 11-е изд., перераб. и доп. Санкт-Петербург : Гиппократ, 1998. 704 с.
  2. Свиридов О. І. Анатомія людини / За ред. І. І. Бобрика. Київ : Вища школа, 2000. 399 с.
  3. Роубак Дж. Анатомия человека 360°. Иллюстрированный атлас / Перекл. Ю. Амчекова. Москва : Махаон; Азбука, 2016. 320 с.


Автор ВУЕ

Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Редакція ВУЕ Аорта // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Аорта (дата звернення: 20.10.2020).

Покликання на статтю

Опитування читачів ВУЕОпитування читачів ВУЕ