Анциферов, Андрій Вадимович

Анциферов, Андрій Вадимович.jpg

Анциферов, Андрій Вадимович (10.10.1953, м. Тарту, тепер Естонія) — вчений у галузі гірничої геофізики, доктор технічних наук (з 2003), професор (з 2007), член-кореспондент НАН України (з 2012).

Анциферов, Андрій Вадимович

Рік народження 10.10.1953
Місце народження Тарту
Напрями діяльності вчений у галузі гірничої геофізики

Життєпис

1977 закінчив Московський державний університет імені М. В. Ломоносова. Відтоді до 1984 працював у Підмосковному Науково-дослідному і проектно-конструкторському вугільному інституті (м. Новомосковськ Тульської області, тепер РФ).

З 1984 — в Українському науково-дослідному і проектно-конструкторському інституті гірничої геології, геомеханіки і маркшейдерської справи (УкрНДМІ) НАН України (м. Донецьк): старший науковий співробітник, завідувач лабораторії, завідувач відділу.

З 1995 — заступник директора УкрНДМІ з наукової роботи, з 2000 — директор.

Наукова діяльність

1988 захистив кандидатську, у 2003 — докторську дисертацію на тему «Теорія і практика шахтної сейсморозвідки». Основні напрямки наукової діяльності Анциферова лежать у царині досліджень рудних і нафтогазоконденсатних родовищ, а також прогнозуванні гірничо-геологічних умов відпрацювання вугільних пластів на нових ділянках та глибоких горизонтах. Наукові праці вченого присвячені розробці теоретичних основ застосування шахтної сейсморозвідки в складних гірничо-геологічних умовах вугільних басейнів України на базі використання методів математичного моделювання процесу поширення сейсмічних коливань у непорушеній та порушеній вугільних товщах та вдосконалення методів шахтної сейсморозвідки.

Один із засновників наукової школи «Шахтна геофізика».

Член Президії Всесвітньої маркшейдерської спілки (англ. International Society for Mine Surveying, ISM, з 2004).

Визнання

Премія ім. Ленінського комсомолу в галузі науки і техніки (1979);

заслужений діяч науки і техніки України (з 2004);

премія імені С. І. Субботіна Президії НАН України (2006);

Державна премії України в галузі науки і техніки (2008);

повний кавалер Почесного знаку «Шахтарська слава» та знаку «Шахтарська доблесть».

Праці

  • Прогноз горно-геологических условий отработки угольных пластов методами шахтной геофизики. Киев : Украинский государственный геолого-разведывательный институт, 2003. 42 с.
  • Теория и практика шахтной сейсморазведки. Донецк : Алан, 2003. 312 с.
  • Геомеханічний моніторинг підземних геотехнічних систем. Донецьк : Ноулідж, 2010. 252 с. (у співавт.).

Література

  1. Науковці України — еліта держави : в 5 т. / Авт.-упоряд. Я. Я. Білейчук. Київ : Логос Україна, 2012. Т. 2. 299 с.
  2. 60-річчя члена-кореспондента НАН України А. В. Анциферова // Вісник Національної академії наук України. 2013. № 10. С. 104–105.

Автор ВУЕ

Редакція ВУЕ


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Анциферов, Андрій Вадимович // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Анциферов, Андрій Вадимович (дата звернення: 13.08.2020).Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
08.07.2020

Покликання на статтю

Опитування читачів ВУЕОпитування читачів ВУЕ