Антропометрія (медицина)

Антропометрія 1.jpg

Антропоме́трія (від антропо… і грец. μετρέω — вимірювати) — сукупність методичних прийомів антропологічного дослідження, які полягають у вимірюванні та описі (антропоскопія) тіла людини і його частин для встановлення кількісної та якісної (описової) характеристики їхньої мінливості.

Історична довідка

Антропометрію як науку про вивчення розмірів людського тіла запропонував математик А. Кетле; над розробленням наукових методів антропометрії працювали антропологи: П. Брока, Л. П. Манувріє, Р. Мартін (Німеччина), А. Грдлічка (Чехія), В. Бунак, Г. Дебец (усі — Росія) та інші.

Характеристика

Потреба в антропометрії зумовлена значним варіюванням вікових, статевих, расових та інших особливостей пропорцій тіла людини. Відповідно до об’єкта дослідження розрізняють:

  • соматометрію — вимірювання живої людини;
  • краніометрію — черепа;
  • остеометрію — кісток скелета.

Вимірювальні ознаки визначають між певними точками спеціальними інструментами: товстотним, ковзним і координатним циркулями, мандибулометром, металевим складаним антропометром Мартіна тощо. Описові ознаки (форма частин тіла, обличчя, пігментація шкіри, волосся, очей тощо) визначають за допомогою шкал, муляжів, схем, розроблених за спеціальними правилами, що ґрунтуються на принципах варіаційної статистики (біометрична обробка); одержані дані подають у вигляді таблиць, схем, графіків.

Значення

Антропометрія є вагомою для прикладної антропології, криміналістики. На даних антропометрії ґрунтується стандартизація виробництва одягу й взуття, раціонального обладнання робочих місць тощо.

Література

  1. Бунак В. В., Нестурх М. Ф., Рогинский Я. Я. Антропометрия. Москва, 1941.
  2. Тегако Л. И., Марфина О. В. Практическая антропология. Ростов-на-Дону, 2003.
  3. Негашева М. А. Основы антропометрии. Москва, 2017.

Автор ВУЕ

Г. П. Зіневич


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Зіневич Г. П. Антропометрія (медицина) // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Антропометрія (медицина) (дата звернення: 24.10.2021).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
26.02.2021

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ