Антиінфляційна політика

Антиінфляці́йна полі́тика (від анти… та інфляція) — комплекс заходів і механізмів державного регулювання економіки, спрямованих на боротьбу з інфляцією, неконтрольованим зростанням цін.

Історична довідка

Термін «антиінфляційна політика» пов’язаний з регулюванням інфляції. Економіст А. Дель-Мар (1836–1926; США), досліджуючи причини зростання цін під час Громадянської війни в США 1861–1865, увів поняття інфляції. Представники кейнсіанства усередині 1930-х запропонували ідею регулювання інфляції, яка полягала в державному регулюванні економіки через платоспроможний попит. Дж. М. Кейнс і його послідовники вважали, що збільшення грошової маси в обігу може стимулювати розширення попиту. Якщо попит упливатиме на зростання пропозиції, це приведе до збільшення виробництва товарів без підвищення цін і збільшить вкладення інвестицій у відповідні галузі. Перелив капіталу з однієї галузі в іншу зробить інфляцію регульованою.

Характеристика

Розрізняють антиінфляційну стратегію, яка включає цілі та методи довгострокового характеру, й антиінфляційну тактику, орієнтовану на короткострокові результати.

Першим елементом антиінфляційної стратегії є зменшення антиінфляційних очікувань суб’єктів економіки, передусім шляхом боротьби з некерованою інфляцією. Другий її компонент — довгострокова грошова політика, яка передбачає регулювання приросту грошової маси відповідно до зростання ВВП країни. Третя складова — збалансована бюджетна політика.

Антиінфляційна тактика розрахована на сильні, але короткострокові ефекти, спрямовані на зменшення поточного інфляційного тиску.

Складники державної антиінфляційної політики: дефляційна політика (див. Дефляція), політика доходів і політика курсу валютного.

Дефляційна політика має на меті обмеження грошового попиту через кредитний та податковий механізми. Передусім це регулювання грошової маси за допомогою інструментів, що є у розпорядженні Центрального банку країни, — зміна облікової ставки, норми обов’язкових резервів та операції на відкритому ринку (продаж і купівля державних цінних паперів).

Політика доходів передбачає здійснення контролю над змінами цін та доходів (заробітної плати). Вона застосовується у випадку необґрунтовано високих виробничих витрат, які швидко зростають, і різкого збільшення заробітної плати. Головною метою такої політики є стабілізація цін.

Політика валютного курсу полягає в комплексі заходів, спрямованих на стабілізацію обмінного курсу національної валюти. Вона застосовується насамперед у країнах, які мають високий ступінь залежності від зовнішньої торгівлі. Фіксація обмінного курсу стає, фактично, основним захистом від впливу зовнішніх інфляційних коливань. Така політика є виправданою у разі недовіри до національної валюти.

Сучасна економіка ринкова є інфляційною за своєю суттю. Державна антиінфляційна політика спрямована на розробку інструментів керованості інфляцією з метою її передбачуваності. Це дозволяє сформувати в суб’єктів господарювання та населення раціональні інфляційні очікування й стабілізувати економічний розвиток країни.

Література

  1. Кондрашов О. М. Сучасні форми і методи впливу органів державного управління на господарську діяльність підприємств промисловості // Економіка та держава. 2007. № 9. С. 64–66.
  2. Федоренко В. Г., Діденко О. М., Руженський М. М. та ін. Політична економія. Київ : Алерта, 2008. 487 с.
  3. Буркальцева Д. Д. Державні механізми управління макроекономічною безпекою України // Актуальні проблеми економіки. 2010. № 11. С. 29–37.
  4. Калетнік Г. М., Мазур А. Г., Кубай О. Г. Державне регулювання економіки. Київ : Хай-Тек Пресс, 2011. 428 с.
  5. Бойко В. С. Економічна свобода та антиінфляційна політика // Економічний часопис-ХХІ. 2014. № 9–10 (2). С. 11–14.
  6. Рядно О. А., Рибальченко Л. В. Антиінфляційна політика фінансової безпеки держави // Вісник економічної науки України. 2016. № 2. С. 161–166.

Автор ВУЕ

С. С. Ніколенко


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Ніколенко С. С. Антиінфляційна політика // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Антиінфляційна політика (дата звернення: 5.06.2020).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
25.03.2020

Покликання на статтю

Опитування читачів ВУЕОпитування читачів ВУЕ