Античастинка

частинки-«двійник» певної елементарної частинки, яка має таку саму масу та спін, але протилежні за знаком всі інші квантові числа (електричний, кольоровий, баріонний, лептонний заряди)

Відео

Античастинка. Найменша річ у Всесвіті [TED-Ed]

Покликання на статтю

Опитування читачів ВУЕОпитування читачів ВУЕ