Антитеза

Антите́за (від анти… та теза) — багатозначний термін.

1) У літературі — стилістична фігура, побудована на прямому протиставленні контрастних явищ, понять, думок, образів, характерів тощо. Стислість і висока емоційність антитези надають висловам виразності, афористичності, допомагають глибше зрозуміти сутність сказаного.

Антитезою активно послуговувалися давньогрецькі та давньоримські філософи як засобом риторики та ефективним ораторським прийомом. Як основну риторичну фігуру антитезу було виокремлено у вченні софіста Горгія.

Антитеза ґрунтується на антонімах, словосполученнях, фразеологізмах, оказіоналізмах, паронімах. За структурою антитеза може бути нерозгорнутою і розгорнутою. За будовою — проста (однокомпонентна) і складна (двокомпонентна). Характерна для всіх стилів мовлення, в офіційно-діловому стилі застосовується обмежено.

Наприклад:

Не ридать, а здобувати,

хоч синам, сли не собі,

кращу долю в боротьбі.

(Франко І. Я. Гімн // З Вершин і низин. Львів : [б. в.], 1893. С. 9–10)

Чи ти мій сон, чи ти моя уява,

чи просто чорна магія чола...

Яка між нами райдуга стояла!

Яка між нами прірва пролягла!

(Костенко Л. Не говори печальними очима // Триста поезій. Вибране. Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2016. С. 11).

Антитезу також часто використовують у назвах творів («Живі і мертві» К. Симонова, «Правда і кривда» М. Стельмаха), прислів’ях і приказках («Бідний піт ллє, а багатий його кров п’є»), оксюморонах і парадоксах тощо.

2) У філософії — див. Теза й антитеза.

Література

  1. Доломан С. Є. Антитеза в мові художньої літератури // Культура слова. 1983. № 24. С. 17–19.
  2. Чабаненко В. А. Стилістика експресивних засобів української мови. Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2002. 488 с.
  3. Гуйванюк Н. В. Антитетичні семантико-синтаксичні відношення у надфразній єдності та тексті // Studia Linguistica. 2011. Вип. 5. С. 43–50.
  4. Станіславова Л. Л., Терещенко Л. В. Антитеза в сучасній українській афористиці // Актуальні проблеми філології та перекладознавства. 2015. Вип. 9. С. 160–166.

Автор ВУЕ

В. М. Лесин


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Лесин В. М. Антитеза // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Антитеза (дата звернення: 24.10.2021).


Оприлюднено

Статус гасла: оприлюднено
Оприлюднено:
09.02.2021

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ