Антипсихотичні засоби

Антипсихоти́чні засоби (від анти… і психоз), нейролептики — лікарські препарати системної дії для лікування психотичних станів (включно з маяченням, галюцинаціями, параноєю або дезорганізованими думками) переважно в межах шизофренії і біполярного афективного розладу. Застосовують також у лікуванні інших психічних розладів (великого депресивного, генералізованого тривожного тощо).

Класифікація

За АТХ класифікаційною системою антипсихотичні засоби об’єднано в групу N05A. Є різні класифікації нейролептиків. Зокрема, їх поділяють за хімічною будовою (похідні фенотіазину, бутирофенону, індолу, тіоксантену, солі літію та ін.), нейрохімічними механізмами дії тощо.

Розрізняють типові (І покоління) та атипові (ІІ покоління) антипсихотичні засоби. За нейрофармакологічною дією антипсихотичні засоби поділяють на:

 • вибіркові блокатори дофамінових рецепторів (наприклад, галоперидол, сульпірид) з вираженою антипсихотичною дією; у невеликих дозах здатні послаблювати емоційно-вольові порушення в структурі дефекту за високого ризику екстрапірамідних та ендокринних розладів;
 • активні блокатори дофамінових рецепторів і слабкі або помірні блокатори серотонінових та α1-адренорецепторів (наприклад, перфеназин, зуклопентиксол) з основними ефектами, подібними до дії препаратів першої групи з помірним ризиком виникнення гіпотензії;
 • невибіркові блокатори основних рецепторів головного мозку та вегетативної нервової системи (наприклад, хлопромазин, хлорпротиксен), які мають виражений седативний ефект за відносно слабкої антипсихотичної дії, низького ризику неврологічних і високого ризику вегетативних побічних реакцій (гіпотензія, закрепи, сухість у роті тощо);
 • збалансовані блокатори дофамінових і серотонінових рецепторів з помірною активністю щодо α1-адренорецепторів (наприклад, рисперидон, сертиндол) з чіткою антипсихотичною та антинегативною дію, помірним ризиком серцево-судинних побічних реакцій і низьким — неврологічних й ендокринних порушень;
 • переважні блокатори серотонінових рецепторів з недиференційованим впливом на рецептори інших нейромедіаторних систем (наприклад, клозапін, кветіапін), які мають виражену або помірну антипсихотичну дію з високим ризиком розвитку гіпотензії та седативного ефекту і низьким ризиком неврологічних та ендокринних порушень;
 • часткові агоністи дофамінових рецепторів (нова група, представлена нейролептиком арипіпразолом), які відрізняються від інших атипових антипсихотичних засобів тим, що залежно від рівня дофаміну в структурах центральної нервової системи, блокують дофамінові рецептори, послаблюючи прояви психозу, або стимулюють їх, що виражено ослабленням апатико-абулічної симптоматики.

Застосування

Основне значення має різниця клінічних ефектів нейролептиків: вираженість антипсихотичної (інцизивної) дії, широта психотропної активності та її спектри, профіль побічних реакцій, які полегшують індивідуальний підбір терапії з урахуванням особливостей стану пацієнтів.

Література

 1. King C., Voruganti L. What’s in a Name? The Evolution of the Nomenclature of Antipsychotic Drugs // Journal of Psychiatry and Neuroscience. 2002. № 27 (3). Р. 168–175.
 2. Healy D. J. Explorations in a New World // The Creation of Psychopharmacology. Boston : Harvard University Press, 2004. Р. 117.
 3. Данилов Д. С. Современные классификации антипсихотических средств и их значение для клинической практики (современное состояние вопроса и его перспективы) // Обозрение психиатрии и медицинской психологии им. В. М. Бехтерева. 2010. № 3. С. 36–42.
 4. Uchida H., Yamawaki S., Bahk W.-M. et al. Neuroscience-based Nomenclature (NbN) for Clinical Psychopharmacology and Neuroscience // Clinical Psychopharmacology and Neuroscience. 2016. № 14 (2). Р. 115–116.
 5. ATC/DDD Index 2020. URL: https://www.whocc.no/atc_ddd_index/

Автор ВУЕ

О. О. Хаустова, О. С. Чабан


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Хаустова О. О., Чабан О. С. Антипсихотичні засоби // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Антипсихотичні засоби (дата звернення: 28.10.2021).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
09.07.2021

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ