Антимутагени

Антимутаге́ни (від анти... і мутагени) — речовини, що знижують частоту мутацій і перешкоджають мутагенній дії хімічних або фізичних агентів. Антимутагени умовно поділяють на три групи: • Антимутагени, що блокують дію мутагенів, які природно виникають у клітинах у процесах обміну речовин (наприклад, фермент каталаза руйнує гідроген пероксид — перекис водню, що має мутагенну дію). Завдяки їм зберігається певний рівень спонтанних мутацій. • Антимутагени, що зменшують дію зовнішніх штучних фізичних (іонізуючої радіації тощо) або хімічних мутагенів. Такими антимутагенами є цистеамін, хінокрин, деякі сульфаніламіди, похідні пропіонової й галової кислот та інші. • Ферментні системи, які діють безпосередньо на рівні спадкових структур і «виправляють» ушкоджені мутагеном ділянки ДНК хромосоми.

Література

  1. Порошенко Г. Г., Абилев С. К. Антропогенные мутагены и природные антимутагены // Итоги науки и техники ВИНИТИ. Общая генетика. 1988. Т. 12. С. 134–152.
  2. Лукаш Л. Л. Мутагенез і антимутагенез — протилежно спрямовані процеси, що визначають рівень генетичної мінливості та стабільності // Биополимеры и клетка. 1998. Т. 14. № 6. С. 500–511.
  3. Эпигенетика / Под ред. С. Д. Эллиса, Т. Дженювейна, Д. Рейнберга; пер. с англ. под ред. А. Л. Юдина. Москва : Техносфера, 2010. 495 с.

Автор ВУЕ

Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Редакція ВУЕ Антимутагени // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Антимутагени (дата звернення: 25.02.2020).

Покликання на статтю