Антидіуретичний гормон

Антидіурети́чний гормо́н (АДГ), вазопресин — гормон задньої частки гіпофізу (нейрогіпофізу), поліпептид (див. Поліпептиди), який складається з 9 амінокислотних залишків, з’єднаних одним сульфідним містком. Синтезується з прогормону великими нейросекреторними клітинами гіпоталамуса: в результаті посттрансляційної модифікації утворюється гормон і транспортний пептид нейрофізин. По аксонах нейросекреторних клітин надходить у нейрогіпофіз, який є місцем накопичення АДГ і виділяється в кров за відповідної стимуляції, викликаної підвищеною концентрацією йонів натрію. У плазмі крові міститься 4–6 хв, у вільній, незв’язаній формі. Секреція АДГ регулюється переважно змінами осмотичного тиску та об’єму крові. Стимуляцію секреції АДГ викликає підвищення осмоляльності плазми крові, крововтрата, емоційний і фізичний стреси. Вивільнення АДГ гальмує адреналін. Основна функція — антидіуретична дія та підтримання артеріального тиску. Ефекти гормону виражаються у взаємодії з 2 типами рецепторів. Взаємодія АДГ з V1-рецепторами гладеньких м’язів судин викликає підвищення концентрації йонів кальцію в клітинах. Унаслідок цього відбувається скорочення гладеньких м’язів кровоносних судин, звуження їх, що веде до підвищення кров’яного тиску. Впливає на гладенькі м’язи жовчного міхура, сечоводу, сечового міхура, шлунку, кишківника. Взаємодія АДГ з V2-рецепторами в клітинах ниркових канальців підвищує рівень циклічного аденозинмонофосфату, що активує фосфорилювання білків, які збільшують проникність мембран клітин для води та посилюють її реабсорбцію в кров із первинної сечі в нирках (антидіуретичний ефект). У разі нестачі АДГ виникає нецукровий діабет.

Література

  1. Осипенко Г. А. Основи біохімії м'язової діяльності. Київ : Олімпійська література, 2007. 200 с.
  2. Йосипів І. В. Дитяча нефрологія. Вінниця : Нова Книга, 2008. 520 с.
  3. Мойсеєнко В. О., Бондур В. В., Никула Б. Т. Нецукровий діабет: ниркова форма, анатомічна неповноцінність нефрона, порушення рецепторної чутливості до антидіуретичного гормону // Актуальні проблеми нефрології. 2016. Вип. 22. С. 13–23.
  4. Атаман О. В. Патофізіологія : в 2 т. 2-ге вид. Вінниця : Нова Книга, 2017. Т. 2: Патофізіологія органів і систем. 448 с.

Автор ВУЕ

Редакція ВУЕ


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Антидіуретичний гормон // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Антидіуретичний гормон (дата звернення: 29.03.2020).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
18.03.2020

Покликання на статтю