Антидатування

Антидатува́ння (фр. antidate, первісно — дата, поставлена замість іншої; згодом — дата заднім числом, від anti... — анти… та date — дата, число) — видача документа з датою, що вже минула. Незаконна операція, яка порушує принципи повного висвітлення й послідовності ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності. Здійснення такої операції може призвести до негативних наслідків і подій, здатних вплинути на рішення, прийняті на її основі.

Джерела

  • Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні : Закон України № 996-ХІV від 16.07.1999 // Відомості Верховної Ради України. 1999. № 40. Ст. 365. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14

Література

  • Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність. 7-ме вид. допов. і перероб. Київ : Алерта, 2016. 928 с.

Автор ВУЕ

Редакція_ВУЕ


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Антидатування // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Антидатування (дата звернення: 5.06.2020).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
26.03.2020

Покликання на статтю

Опитування читачів ВУЕОпитування читачів ВУЕ