Антигормони

Антигормо́ни (від анти... і гормони) — речовини, що пригнічують дію гормонів. Різноманітна хімічна будова антигормонів визначається структурою тих гормонів, ефект яких вони блокують. Антигормони білкових гормонів утворюються під час імунізації. Це антитіла до гормонів, які, з’єднуючись із гормонами, позбавляють їх біологічної активності. Утворення антигормонів може призводити до зниження лікувального ефекту в разі тривалого введення людині білкових гормонів. Антигормони для кортикостероїдів і статевих гормонів та інших небілкових сполук одержують синтетично.

Антигормони використовують у медицині, наприклад, під час лікування гормонозалежних пухлин.

Література

Brabander de H. F., Verbeke R. Analysis of anti-hormones // TrAC Trends in Analytical Chemistry. 1984. Vol. 3. Iss. 6. P. 162–165. Ponzone R., Biglia N., Jacomuzzi M. E., Mariani L., Dominguez A., Sismondi P. Antihormones in prevention and treatment of breast cancer // Ann N Y Acad Sci. 2006. № 1089. Р. 143–158. Шушкевич Н.И. Биохимия гормонов. Владимир : Издательство Владимирского государственного университета, 2009. 68 с.

Автор ВУЕ

Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Редакція ВУЕ Антигормони // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Антигормони
Дата звернення: 28.01.2020.

Посилання на статтю