Антивірус

Aнтиві́рус (від анти… і вірус) — програмне та апаратне забезпечення, призначене для знаходження та видалення комп’ютерних вірусів й іншого шкідливого програмного коду.

Характеристика

Основні завдання

Антивірус має забезпечувати сканування комп’ютера загалом, файлів і програм як у режимі реального часу, так і на вимогу користувача. Антивіруси дозволяють перевіряти інформацію, яку користувач отримує з веб-сайтів, електронну пошту, а також відновлювати дані, пошкоджені вірусами.

Методи знаходження вірусів

Антивіруси застосовують дві стратегії:

  • пошук уже відомих вірусів та спроби їх знешкодження;
  • аналіз роботи програмного забезпечення для фіксації підозрілих дій, що можуть завдати шкоди інформації користувача, з метою виявлення зараження невідомими вірусами.

У більшості антивірусів поєднуються й застосовуються обидві стратегії.

Через постійне збільшення набору наявних вірусів виникає потреба в оновленні баз даних. Однак використання навіть останніх версій та оновлення вірусних баз не гарантує повної безпеки. Основна проблема полягає в нових вірусах, які ще не зафіксовані розробниками антивірусного програмного забезпечення.

Засоби захисту від комп’ютерних вірусів — програмно-апаратні комплекси.

На рівні комп’ютера апаратні засоби блокують віруси перед завантаженням операційної системи, яка завантажується тільки з перевіреного файлу, оминаючи передавання керування на фізичні адреси носія інформації, де може зберігатися шкідливий код.

На рівні локальної мережі використовують спеціальні апаратні сервери захисту, що є посередниками-фільтрами між локальною мережею і зовнішнім середовищем, у комбінації з програмними антивірусними, антифішинговими (див. Фішинг) засобами та засобами попередження несанкціонованого доступу.

Антивірус в Україні

В Україні в 1980–1990-ті створено першу в світі систему класифікації комп’ютерних вірусів, яка застосовується для пояснення користувачам можливостей та принципів функціонування вірусів. До пізніших українських розробок у галузі захисту інформації від вірусів та несанкціонованого доступу належить система гарантування безпеки «Zillya!», орієнтована переважно на побутових користувачів.

Література

  1. Безруков Н. Н. Компьютерная вирусология. Справочное руководство. Киев : Украинская советская энциклопедия имени М. П. Бажана, 1991. 416 с.
  2. Додонов А. Г., Ландэ Д. В., Путятин В. Г. Компьютерные информационно-аналитические системы. Толковый словарь. Киев : Наукова думка, 2011. 384 с.
  3. Кучеренко О. А. Шляхи вдосконалення антивірусних систем // Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв’язку. 2014. № 2. С. 119–123.
  4. Качурін О. О., Кіт А. Ю. Аналіз особливостей та ефективності роботи антивірусних систем для Android // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. 2016. Вип. 26.4. С. 368–372.
  5. Смірнов О. А., Смірнов С. А., Поліщук Л. І. та ін. Gert-моделі технології хмарного антивірусного захисту // Кібербезпека: освіта, наука, техніка. 2018. № 2. С. 7–30.

Автор ВУЕ

Ю. В. Рогушина


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Рогушина Ю. В. Антивірус // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Антивірус (дата звернення: 1.03.2021).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
05.02.2021

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ