Анофтальм

Анофта́льм (від ан… — заперечний префікс і грец. ὀφϑαλμός — око) — відсутність одного або обох очей.

Розрізняють анофтальм вроджений і набутий. Вроджений анофтальм супроводжується аномаліями розвитку зорових нервів чи повік, відсутністю очного яблука. Має здебільшого односторонній характер. Поширеність цієї форми недуги варіює від 1 до 2,1 на 10 000 новонароджених. Набутий анофтальм може бути наслідком травми ока, а також хірургічного втручання (енуклеація з приводу пухлини ока та ін.).

Література

  1. Никифоров А. С., Гусева М. Р. Нейроофтальмология: руководство. Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2008. 621 с.
  2. Жабоедов Г. Д. и др. Офтальмология / Под ред. чл.-кор. НАМН Украины, проф. Г. Д. Жабоедова, д-ра мед. наук, проф. Р. Л. Скрипник. Киев : Медицина, 2011. 448 с.
  3. Бездітко П. А. та ін .Офтальмологія / За заг. ред. П. А. Бездітка. Харків : Форт, 2012. 248 с.
  4. Керимов К. Т., Керимова Н. К. Неотложная помощь в офтальмологии : моногр. Баку : Apostroff, 2013. 407 с.
  5. Пасечникова Н. В. и др. Инфракрасная диагностика в офтальмологии. Одесса : ТЭС, 2014. 136 с.

Автор ВУЕ

Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Редакція ВУЕ Анофтальм // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Анофтальм (дата звернення: 26.01.2022).

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ