Аносмія

Аносмі́я (від ан… — заперечний префікс і грец. ỏσμή — запах) — утрата здатності відчувати запах.

До аносмії призводить ураження рецепторів органів нюху й провідних шляхів нюхового аналізатора. Серед причин аносмії: численні захворювання, гострі інфекційні хвороби, хронічний гнійний синусит, енцефаліт, неврит слухового нерва (особливо інфекційної етіології), пухлина головного мозку, травми носа, перелом ґратчастої кістки, що призвів до розриву нюхових нервів, інтоксикація різними хімічними речовинами тощо.

Розрізняють вроджену та набуту аносмію. Вроджена аносмія пов’язана з недорозвиненням нюхових нервів і спостерігається дуже рідко в комплексі з іншими патологіями розвитку носа і лицьової частини голови. Набута аносмія може бути пов’язана з порушеннями роботи однієї зі структур нюхової системи; буває двох видів: центральна і периферична. Центральна аносмія (або внутрішньомозкова) з’являється через ураження центральної нервової системи. Периферичну аносмію поділяють на чотири види: функціональну, респіраторну, есенціальну, вікову (старечу). Трапляється нейрогенна (неврогенна) аносмія, що розвивається внаслідок ураження периферичного або центрального відділу нюхового аналізатора.

Лікування аносмії має бути спрямоване на усунення її першопричин. Прогноз при аносмії, пов’язаній з анатомічними змінами в порожнині носа, сприятливий.

Література

  1. Вейн А. М., Вознесенская Т. Г., Воробьева О. В. и др. Неврология для врачей общей практики. Москва : Эйдос Медиа, 2001. 502 с.
  2. Клінічні протоколи надання медичної допомоги. Неврологія / Відп. ред. Т. В. Марухно. Київ : Міський науковий інформаційно-аналітичний центр медичної статистики ; Медінформ, 2016. 559 с.
  3. Матвієнко Ю. О., Боженко Н. Л. Поширені захворювання черепно-мозкових нервів у практиці невролога і загального лікаря. Київ : Люди в білому, 2016. 61 с.
  4. Торопенко О. М., Торопенко Ю. В. Алгоритми встановлення діагнозу в неврології. 2-ге вид., допов. і перероб. Суми : Мрія-1, 2016. 191 с.
  5. Діагностичні алгоритми в неврології. 3-тє вид., випр. й допов. Київ : ВД Медкнига, 2017. 48 с.
  6. Теленгатор О. Я., Карабаєв Д. Т., Гриджук М. Ю. Симптоми та синдроми в неврології. Київ : Геопринт, 2017. 160 с.

Автор ВУЕ

Редакція_ВУЕ


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Аносмія // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Аносмія (дата звернення: 5.06.2020).


Оприлюднено

Статус гасла: Орилюднено
Оприлюднено:
26.03.2020

Покликання на статтю

Опитування читачів ВУЕОпитування читачів ВУЕ