Анкета соціологічна

Анкета соціологічна.png

Анке́та соціологі́чна (фр. enquête — розслідування, від лат. inquirere — шукати) — дослідницький інструмент у письмовому соціологічному опитуванні, що містить питання у формі опитувального листка. За допомогою анкети соціологічної збирають первинні емпіричні дані, на основі яких вивчають громадську думку про різні аспекти суспільного буття.

В основі анкети соціологічної лежить опитувальник — сукупність питань, зазвичай структурованих за тематичними блоками.

Розрізняють такі види питань анкети соціологічної:

 • за змістом — про факти, дії та їх результати, мотиви, оцінки й погляди людей;
 • за функціями — основні та допоміжні, питання-фільтри, контактні, контрольні;
 • за формою — відкриті, закриті, змішані.

Основні типи формулювань анкети соціологічної:

 • прохання вибрати серед номінальних категорій найбільш підхожий варіант («Яка проблема є найважливішою серед тих, з якими стикається країна?»);
 • визначення кількості («Скільки часу щодня Ви читаєте книги?»);
 • тестування фактичних знань («Коли був ухвалений Акт проголошення незалежності України?»).

Метод анкетного опитування — основний, а інколи єдиний спосіб отримання емпіричних даних. В Україні та світі соціологічне анкетування населення перетворилося на велику дослідницьку індустрію. За даними експертів ХVІІІ Конгресу Міжнародної соціологічної асоціації (2014) у різних країнах світу проводять щорічно близько 500 тис. анкетних опитувань з актуальних проблем суспільного життя. За допомогою цього методу соціологи отримують до 90 % усієї емпіричної соціальної інформації.

Література

 1. Рукавишников В. О., Паниотто В. И., Чурилов Н. Н. Опросы населения. Москва : Финансы и статистика, 1984. 207 с.
 2. Ноэль Э. Массовые опросы. Введение в методику демоскопии / Пер. с нем. Москва : Ава-Эстра, 1993. 272 с.
 3. Девятко И. Ф. Методы социологических исследований. Екатеренбург : Издательство Уральского университета, 1998. 208 с.
 4. Добреньков В. И., Кравченко А. И. Фундаментальная социология : в 15 т. Москва : Инфра-М, 2004. Т. 2: Эмпирическая и прикладная социология. 986 с.
 5. Ядов В. А. Стратегия социоло-гического исследования. Описание, обяснение и понимание социальной реальности. 3-е изд. Москва : Омега-Л, 2007. 567 с.
 6. Добреньков В. И., Кравченко А. И. Методы социологического исследования. Москва : Инфра-М, 2008. 768 с.
 7. Лукашевич Н. П., Туленков М. В., Яковенко Ю. І. Соціологія. Основи загальної, спеціальних і галузевих теорій. 2-ге вид. Київ : Каравелла, 2014. 544 с.

Автор ВУЕ

М. В Туленков


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Туленков М. В. Анкета соціологічна // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Анкета соціологічна (дата звернення: 16.10.2021).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
04.03.2020

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ